Partnerségi egyeztetés

Enese Község területén az Önkormányzat módosítást kezdeményezett a település rendezési tervében.

A partnerségi egyeztetése szabályairól szóló Enese Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-ban és 29/A.§-ban előírt módon, a 42/A.§ (1) bekezdésében előírtak szerint a község önkormányzata partnerségi egyeztetést kezdeményez.

A partnerségi egyeztetés anyaga az alábbiakban megtekinthető.

Csapó-Molnár Violetta
jegyző

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS