Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.

M E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. július 24-én /hétfőn/ 18.30 órai kezdettel ülést tart,

melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirendek:

1./ Tündérkastély Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Mesterházy József polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

2./ Beszámoló a Tündérkastély Óvoda munkájáról

Előadó: Mesterházy József polgármester, Szűcs Lászlóné intézményvezető

3./ Településrendezési eszközök felülvizsgálata

Előadó: Mesterházy József polgármester

4./ Szociális ellátásokról szóló önkormányzat rendelet módosítása

Előadó: Mesterházy József polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

5./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2023. július 14.

Üdvözlettel:

Mesterházy József
polgármester