Enese Község Polgármesterétől

9143 Enese, Szabadság u. 25.

M E G H Í V Ó

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. május 22-én /hétfőn/ 18.00 órai kezdettel ülést tart,

melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9143 Enese, Szabadság u. 25.)

Napirendek:

1./ Enese Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Mesterházy József polgármester, Vargáné Erdélyi Andrea gazdálkodási előadó

2./ 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása

Előadó: Mesterházy József polgármester, Vargáné Erdélyi Andrea gazdálkodási előadó

3./ Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és „CSIRIBIRI” Családi Bölcsőde Hálózat 2022. évben Enese községben végzett munkájáról

Előadó: Mesterházy József polgármester, Rézné Gerencsér Judit családsegítő

4./ 2022. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

5./ Beszámoló az Enesei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

6./ 2022. évre vonatkozó átfogó értékelés a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

7./ Szociális Bizottság 2022. évi beszámolója

Előadó: Lengyelné Szlovacsek Éva elnök

8./ 2022. évi adóbeszámoló

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

9./ Vörösmarty utca aszfaltozása – kivitelező választás

Előadó: Mesterházy József polgármester

10./ Óvodaátszervezés

Előadó: Mesterházy József polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

11./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Mesterházy József polgármester


Zárt ülésen

1./ Enese Község Díszpolgára cím adományozása

Előadó: Mesterházy József polgármester

Enese, 2023. május 10.

Üdvözlettel:

Mesterházy József
polgármester

Update cookies preferences